Jedan od najboljih primera kako se jedan zapušteni dvorac može obnoviti i dobiti novu namenu je Dvorac Hertelendi-Bajer, koji se nalazi u selu Bočar.

Dvorac je, najverovatnije, podignut nakon smrti Jožefa Hertelendija Starijeg, kada su tri njegova sina: Ignjac, Mikša i Karolj između sebe podelila imanje. Jedan od sinova je sebi podigao zgradu na ovom mestu. O prvobitnom izgledu građevine se ne može ništa reći, jer ne postoje podaci mo tome, izuzev geodetskih premera sela na kojima se vidi da je građevina imala osnovu u obliku ćiriličnog slova P, kao što ima i današnja zgrada. Dvorac je sa imanjem krajem 19. veka otkupio pivar Olajoš Bajer i u prvoj deceniji 20. veka preoblikovao ga u stilu secesije.

Dvorac Hertelendi-Bajer je prizemna građevina sa dužim bočnim aneksima. U osnovi, zgrada je projektovana u secesiji te je oblikovanje dvorca podređeno odlikama vladajućeg stila sa početka 20. veka. Uglovi zgrade su naznačeni bočnim rizalitima sa moćnim pilastrima i završavaju se visokim polukružnim atikama, a karakterističan je i potkrovni talasasti venac. Park je delimično očuvan, a u sklopu kompleksa se nalazilo nekoliko ekonomskih objekata od kojih je sačuvan jedan — negdašnja konjušnica koja je danas preuređena u depadans za smeštaj dece. U dvorcu je donedavno bila duševna bolnica, a sada je centar za boravak dece u vidu nastave u prirodi. Na mestu negdašnjeg parka sada se nalaze najsavremenija igrališta za decu. Dvorac je preuređenjem dobio karakterističnu svetlonarandžastu boju sa belim okvirima oko prozora, a istom bojom su akcentuirani i ostali ukrasi na fasadi.

Evidentiran je kao spomenik kulture i kompletna rekonstrukcija ovog dvorca je bila pod stručnim nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Ovaj objekat je od 25. juna 2021. u funkciji i predstavlja primer dobre prakse kako se jedan ovako vredan arhitektonski objekta može preurediti i dobiti novu namenu. U obnovu tog dvorca Pokrajinska vlada je uložila blizu 400 miliona dinara.

Projekat BAŠTINA BEZ ZAŠTITE realizuje Udruženje za kulturu, turizam i medije “PETROVARADIN MEDIJA”, a sufinansira ga Ministarstvo kulture i informisanja.

Previous articleOmladinski centar OPENS dobija nov prostor u Kineskoj četvrti
Next articleFILM „GLAVNI HEROJ“ (FREE GUY) SA RAJANOM REJNOLDSOM U GLAVNOJ ULOZI U BIOSKOPIMA OD 12. AVGUSTA