O NAMA
KULTURA NA DLANU

НВО Color Media Events

Udruženje „НВО Color Media Events“ je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kulture, kulturne baštine, umetnosti, sаvremenog stvaralaštva, turizma, ekologije i zaštite životne sredine, zdravstva, socijalne inkluzije, sporta i omladine, preduzetništva, obrazovanja, novinarstva, medija, informisanja, društvenih i inovativnih vrednosti i planiranja, organizovanja i realizovanja svih vrsta događaja, uključujući i društveno ugrožene kategorije, OSI, decu i omladinu.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva udruženje :

- razvija i organizuje programe stručnog osposobljavanja novinara, medijskih radnika i javnih zagovarača,
- razvija i primenjuje različite programe profesionalnog usavršavanja u svim navedenim delatnostima i šire,
- organizuje edukacije i radionice za odrasle, decu i omladinu uz angažovanje stručnih predavača na teme iz različitih oblasti, naročito iz oblasti kulture, umetnosti, savremenog stvaralaštva, turizma, ekologije, zaštite životne sredine, sporta, zdravstva, zdravog života, socijalne inkluzije, preduzetništve, obrazovanja, medija i tolerancije,
- organizuje akreditovane seminare uz angažovanje stručnjaka iz različitih oblasti uz naglasak na promociju ljudskih prava, sloboda i demokratičnosti,
- organizuje, samo ili u saradnji sa fizičkim i pravnim licima, privatnim i javnim institucijama, nevladinim i drugim organizacijama manifestacije, festivale, konferencije, stručne skupove, savetovanja i druge događaje u zemlji i inostranstvu, sa ciljem podsticanja civilne inicijative i društvene komunikacije,
- prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti kulture, kulturne baštine, umetnosti, sаvremenog stvaralaštva, novinarstva, medija, informisanja, društvenih i inovativnih vrednosti, ostalih društveno – humanističkih nauka i planiranja, organizovanja i realizovanja svih vrsta događaja,
- objavljuje knjige, audio – vizuelne materijale i filmove, i druge publikacije u oblasti kulture, kulturne baštine, umetnosti, sаvremenog stvaralaštva, turizma, ekologije i zaštite životne sredine, zdravstva, socijalne inkluzije, sporta i omladine, preduzetništva, obrazovanja, novinarstva, medija, informisanja,društvenih i inovativnih vrednosti i planiranja i ostalih društveno – humanističkih nauka i planiranja, organizovanja i realizovanja svih vrsta događaja,
- sarađuje sa univerzitetima, školama, privatnim i javnim sektorom i drugim državnim i javnim institucijama i organizacijama u zemlji i inostranstvu, radi postizanja zajedničkih ciljeva.