Izložba KROZ RAZMERE: ARHITEKTURA biće svečano otvorena 9. aprila u 18.30 u Likovnoj galeriji Kolarčeve zadužbine.

Izložba predstavlja izbor studentskih radova u okviru predmeta na prvoj, drugoj i četvrtoj godini osnovnih studija Arhitekture i urbanizma Fakulteta za graditeljski menadžment Univerziteta “Union – Nikola Tesla” u Beogradu. Kroz ovu izložbu javnost se upoznaje sa karakterističnim pozicijama arhitektonskog obrazovanja, pri čemu imamo priliku da doživimo aktuelni presek kroz sadržaje i rezultate jednog semestra u edukativnom procesu mladih arhitekata. Izložba se sastoji od četiri celine individualno stanovanje, dizajn u arhitekturi, maketarstvo, projektovanje društvenih zgrada 1 i 2 i Uvod u projektovanje, koje ujedno predstavljaju 5 studijskih  programa.

Rukovodioci predmeta i urednici izložbe prof. dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni prof. dr Vladimir Stevanović i doc. dr Jelena Mitrović, ovom izložbenom postavkom posetiocima i široj javnosti uspešno prenose poruku da je arhitektura u studijskom procesu podjednako važna kao i u uslovima njene realizacije, međutim, predstavljanje njenih sadržaja u ovoj formi doprinosi širenju dijaloga u javnom diskursu, o nadogradnji arhitektonske kulture, kao i o institucionalnim obavezama i odgovornostima same arhitektonske struke.

Izložbu možete posetiti do 11. aprila od 10 do 20 časova u Likovnoj galeriji Kolarčeve zadužbine.

Lep pozdrav

Previous articleE-play sutra u klubu Fest
Next articleBrazilske gitarske zvezde Badi Asad i Braća Asad na otvaranju jubilarnog 25. Guitar Art Festivala