Od ponedeljka, 7. juna je moguće pogledati izložbu grupe umetnika “Ja sam površna/površan” u KC Grad.

Evo kako se izložba opisuje:
“Umetnička zamisao grupe zasniva se na promišljanju statusa i pojma umetnost i/ili umetnik formirane situacijskim karakterom lokalnog konteksta tokova i zbivanja na savremenoj umetničkoj sceni. Zavređujući i sama karakter savremenosti, baveći se umetnošću i bivajući umetnost u aktuelnom momentu, ova multimedijalna izložba-performans oblikuje karakter savremenog umetničkog dela, obrazujući kroz različite medijume metagovor i/ili misleno jednoglasje umetničkog kolektiva.
U fokusu izvedbe je pitanje ,,šta je prestiž danas“ u umetničkom svetu i društvu uopšte, čime izložbu- performans možemo da nazovemo ogledalom u kome je odraz retoričko pitanje o konstrukciji vrednosnih kriterijuma u konzumerističkom društvu današnjice, koje dovode u pitanje. Time dolazimo do još jednog bitnog aspekta karaktera izložbe koji se tiče interaktivnosti na relaciji umetnik/umetnici – pomatrač/posmatrači. Kritičarskim stavom komunikacija radova i performansa ima za cilj da podstakne posmatrača/posmatrače na razmišljanje i reakciju koji bi omogućili da delo bude dovršeno, a umetnička vizija upotpunjena, nadovezujući se na takav način na avangardnu umetničku tradiciju dvadesetog veka.
„Art made me famous“ rečenica od koje umetnici polaze evocira konceptualistički manir umetničkog izražavanja, čime se prisećamo Konceptualne umetnosti, isticanja ideje i koncepta kao važnog aspekta rada kao i shvatanja po kome umetnost svoje najpotpunije ostvarenje ima u umovima umetnika i njihove publike. Izložba će se dalje realizovati kroz portretne fotografije, slike grinbergovskog formalističkog tipa, predmete dišanovskog duha, nadrealističkog teksta i detalja koji prave sponu između navedenih medija, uvodeći nas u teoriju relacione-estetike Nikolasa Burioa (Nicolas Bourriaud) i na svoj način postavljaju granicu između dela izložbe naklonjenog modernističkom principu i dela izložbe koji omogućava pulsiranje u savremenom duhu.”
Tekst: Sandra Belošević
Izvor: Facebook/KC Grrd
Previous articleGreen Love najavljuje dvodnevni spektakl 25. i 26. juna u znak povratka
Next article“VEČE STRAHA” U KOMBANK DVORANI UZ HOROR OSTVARENJE “PRIZIVANJE ZLA: ĐAVO ME JE NATERAO”